S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3NAD 100 € DOPRAVA ZADARMOPRI NÁKUPE NAD 100€ NEPLATÍTE DOPRAVU. ... arr3Spôsoby dopravy a platby za tovarBalík na poštu Balík je jednoduchá a cenovo výhodná služba na zasielanie tovaru v rámci Slovenska,...

KONTAKTY

l+v sportswear
SNP 46/6
97251 Handlová
tel: +421905383585
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v eshope www.lvsportswear.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č.102/2014Zb

 

Predávajúci: Lucia Ulbriková, SNP 46/6, Handlová, 97251, IČO:34339833, DIČ:1030066180, tel.kontakt:+421905383585, email:lavsportswear@gmail.com, Zapísaná v živnostenskom registri v Prievidzi pod č. 307-10076

Kupujúci:spotrebiteľ, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Obchod realizovaný medzi predávajúcim a kupujúcim subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č.513/1991Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Prievidzký región adresa: Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza, tel. kontakt:046/542 27 71 

Objednávka

1.

Spotrebiteľ objednáva produkty predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na https://www.lvsportswear.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

2.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú, prípadne fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; prípadne fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. 

 

Dodacie lehoty

1. Dodacia lehota je od 24 hodín do 2 pracovných dní, v závislosti od spôsobu dopravy, ktorý si kupujúci v objednávkovom formulári zvolil. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi elektornicky-e-mailom a formou sms v prípade služby DHL Parcel. 

Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená predávajúcim. Ceny uvedené na web stránke sú konečné, a však môžu podliehať zmenám, i bez predchádzajúceho ohlásenia. 

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, bankovým prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Pri predaji produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky/či platbu kartou.

4. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) kuriérom(v našom prípade DHL Parcel kuriér a DHL Parcel Shop)
b) prostredníctvom Slovenskej pošty

Cena dopravy Slovensko:

a) balík na poštu 2-4 pracovné dni:3,50€

b) uloženie zásielky v DHL Parcel Shope do24hodín:2€ 

c) doručenie zásielky DHL kuriérom na vami zadanú adresu do 24hodín:3,50€

pri objednávke nad 100€ je doprava zadarmo, zásielka je odosielaná spoločnosťou DHL, prosíme v poznámke uviesť, či máte záujem o uloženie zásielky v najbližšom DHL Parcel Shop-e, alebo doručiť kuriérom na adresu.

 

Spôsob platby si kupujúci volí sám cez objednávkový formulár, zaškrtnutím príslušného políčka:

a) bankovým prevodom- platba prevodom na účet, po odoslaní objednávky, obdrížíte email s príslušnými pokynmi a číslom účtu

b) formou dobierky/ platba v hotovosti, alebo kartou/ pri preberaní zásielky, pri dobierke je účtovaný poplatok +1€

 

5. Spotrebiteľ je pred potvrdením objednávky oboznámený s výškou nákladov na dopravu a spôsobov platby, prípadne iných nadštandardných služieb.

 

Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru-produktu znáša spotrebiteľ. Formulár:https://www.lvsportswear.sk/fotky25078/Formular-na-odstupenie-od-zmluvy%20(1).pdf

Produkt by nemal byť poškodený, používaný, mal byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

2.

Tovar, ktorý je špeciálne na objednávku (neskladové položky) a bol už pre Vás objednaný, nie je možné stornovať ani vrátiť! Pri objednávke neskladových položiek, alebo väčšieho množstva tovaru ako je pre nás bežné, požadujeme platbu vopred. Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku ak dodacia doba alebo podmienky objednávky sú pre nás neprijateľné, alebo má zákazník voči nám finančné záväzky, respektívne nevysporiadané iné záležitosti.

3.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt, ktorú spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4.

Predávajúci vracia kupujúcemu sumu za poštovné a balné vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim na webe. 

4.1Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

4.2. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov  pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

4.3 Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

4.4 Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:


a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 
 
Ochrana osobných údajov
 
Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu 2 rokov.
Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom www.lvsportswear.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a tiež, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov. 
Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy. 

 

 

Alternatívne riešenie sporov
 
V prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešnia sporov.

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

       On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Riešenie sporov využitím alternatívneho riešenia sporu Vám šetrí peniaze aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní, bez značných finančných nákladov.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
VOP upravené 1.1.2018.
Online rýchly formulár zákazníka
Vaše meno a priezvisko: *
Váš e-mail: *
Váš telefón: *
Číslo vašej objednávky: *
Žiadam: *
Opíšte vašu požiadavku: *
 
NmQ3NTcwY